ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างติดขนย้าย และติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ นิทรรศการ Hello world!!
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 Apr 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 128,400.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างติดขนย้าย และติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ นิทรรศการ Hello world!!.pdf 23 Apr 2014 4 May 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result