ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบภาพหลักเพื่อผลิตชิ้นงาน สำหรับ Creativties Unfold Bangkok 2014
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 1 May 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 149,800.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบภาพหลักเพื่อผลิตชิ้นงาน สำหรับ Creativties Unfold Bangkok 2014.pdf 1 May 2014 20 May 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result