ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอนนิทรรศการงานออกแบบเรขศิลป์จากประเทศญี่ปุ่น
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 21 Apr 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 299,995.90 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอนนิทรรศการงานออกแบบเรขศิลป์จากประเทศญี่ปุ่น.pdf 21 Apr 2014 5 May 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result