ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตสัญญาณเครือข่าย [Network] กรุงเทพ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 432,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 ก.ย. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 431,687.09 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตสัญญาณเครือข่าย [Network] กรุงเทพ.pdf 23 ก.ย. 2556 01 ต.ค. 2556 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result