ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอนและดำเนินงานสัมมนางานออกแบบเรขศิลป์จากประเทศญี่ปุ่น
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 4 Apr 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,700,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 1057447
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ราคากลางงานสัมมนางานออกแบบเรขศิลป์จากประเทศญี่ปุ่น.pdf 4 Apr 2014 26 Apr 2014 ไพลิน เจียรกุล

« Back to Result