ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ต่ออายุโปรแกรมด้าน Graphic Adobe Creative Cloud
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 4 Apr 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 179,760.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ต่ออายุโปรแกรมด้าน Graphic Adobe Creative Cloud.pdf 4 Apr 2014 18 Apr 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result