ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างจัดทำ e-exhibition ของนิทรรศการ The Cooperation คู่สร้าง(สรรค์)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 14 มี.ค. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 167,560.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างจัดทำ e-exhibition ของนิทรรศการ The Cooperation คู่สร้าง(สรรค์).pdf 14 มี.ค. 2557 31 มี.ค. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result