ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 202 ชื่อเรื่อง 202 เล่ม (เชียงใหม่)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 212,943.50 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 26 Mar 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 212,943.50 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 202 ชื่อเรื่อง 202 เล่ม.pdf 26 Mar 2014 31 Mar 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result