ประกาศราคากลาง : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

  • ชื่อโครงการ จ้างดำเนินงานจัดการข้อมูลของ www.tcdc.or.th
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 102,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 26 มี.ค. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 102,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างดำเนินงานจัดการข้อมูลของ www.tcdc.or.th.pdf 26 มี.ค. 2557 01 เม.ย. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result