ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างจัดทำเนื้อหา เขียน เรียบเรียง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมแปลเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 18 Mar 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 150,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างจัดทำเนื้อหา เขียน เรียบเรียง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมแปลเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ.pdf 18 Mar 2014 31 Mar 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result