ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน Service Design จากต่างประเทศ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 227,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 18 Mar 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 227,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน service Design จากต่างประเทศ.pdf 18 Mar 2014 31 Mar 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result