ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างจัดงานแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 14 มี.ค. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 400,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างจัดงานแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP.pdf 14 มี.ค. 2557 24 มี.ค. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result