ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการลดปัญหาและเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 14 Mar 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 128,400.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการลดปัญหาและเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์.pdf 14 Mar 2014 28 Mar 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result