ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างแปลคำอธิบายตัวอย่างวัสดุที่จัดแสดงในห้องสมุดเพื่อการออกแบบในปีที่ 9
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 1 Oct 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 132,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างแปลคำอธิบายตัวอย่างวัสดุที่จัดแสดงในห้องสมุดเพื่อการออกแบบในปีที่ 9.pdf 1 Oct 2013 4 Oct 2013 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result