ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศ (PA)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 11 Mar 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 149,800.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศ (PA).pdf 11 Mar 2014 11 Apr 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result