ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 24 Jan 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,480,880.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6.pdf 24 Jan 2014 1 Feb 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result