ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 148 ชื่อเรื่อง 245 เล่ม
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 289,810.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 28 ก.พ. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 289,810.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 148 ชื่อเรื่อง 245 เล่ม.jpg 28 ก.พ. 2557 28 มี.ค. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result