ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาต่อยอดระบบสืบค้นข้อมูลวัสดุไทย (TCDC Materials Database)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 28 Feb 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 400,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างพัฒนาต่อยอดระบบสืบค้นข้อมูลวัสดุไทย.pdf 28 Feb 2014 14 Mar 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result