ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งบริการข้อมูล
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,362.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 12 Feb 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 120,362.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งบริการข้อมูล.pdf 12 Feb 2014 16 Feb 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result