ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอนนิทรรศการขนาดย่อม
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 Feb 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 100,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอนนิทรรศการขนาดย่อม.pdf 20 Feb 2014 17 Mar 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result