ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 435,500.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 21 ก.พ. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 425,485.50 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์.pdf 21 ก.พ. 2557 21 มี.ค. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result