ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 435,500.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 21 Feb 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 425,485.50 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์.pdf 21 Feb 2014 21 Mar 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result