ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งนิทรรศการจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ ปี 2
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,800.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 21 Feb 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 470,800.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งนิทรรศการจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ ปี 2.pdf 21 Feb 2014 25 Feb 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result