ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศพร้อมฆ่าเชื้อโรค
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 10 Feb 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 329,560.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศพร้อมฆ่าเชื้อโรค.pdf 10 Feb 2014 28 Feb 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result