ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบและผลิต e-book เรื่อง Service Design
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 30 Jan 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 175,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบและผลิต e-book เรื่อง Service Design.pdf 30 Jan 2014 6 Feb 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result