ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างจัดส่งและฝากวางนิตยสารรายเดือน Creative Thailand
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 30 Aug 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,486,063.08 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-21057449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างจัดส่งและฝากวางนิตยสารายเดือน Creative Thailand.pdf 30 Aug 2013 1 Aug 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result