ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ www.creativethailand.org
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 105,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 18 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 105,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ www.creativethailand.org.pdf 18 Nov 2013 30 Nov 2013 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result