ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 173,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 30 Jan 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 172,270.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก.pdf 30 Jan 2014 20 Feb 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result