ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม 2557
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 17 Jan 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 2,500,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างพิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม 2557.pdf 17 Jan 2014 30 Jan 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result