ประกาศราคากลาง : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

  • ชื่อโครงการ จ้างดำเนินการจัดการข้อมูล Digital Content
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 10 ม.ค. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 113,225.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างดำเนินการจัดการข้อมูล Digital Content.pdf 10 ม.ค. 2557 31 ม.ค. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result