ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือเทรนด์ 5 เล่ม
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 340,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 17 Jan 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 336,904.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
หนังสือเทรนด์ 5 เล่ม.pdf 17 Jan 2014 24 Jan 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result