ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการลงทะเบียน และฟอร์มการรับสมัครงาน
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,190.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 120,910.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการลงทะเบียน และฟอร์มการรับสมัครงาน.pdf 20 Dec 2013 1 Jan 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result