ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างจัดทำระบบเว็บไซต์สำหรับการให้บริการพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 181,900.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างจัดทำระบบเว็บไซต์สำหรับการให้บริการพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.pdf 20 Dec 2013 1 Jan 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result