ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างสแกนวารสารและนิตยสารฉบับย้อนหลัง
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 13 ม.ค. 2557
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 265,394.24 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างสแกนวารสารและนิตยสารฉบับย้อนหลัง.pdf 13 ม.ค. 2557 31 ม.ค. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result