ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งรื้อถอน นิทรรศการ The Cooperation คู่สร้าง(สรรค์) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 140,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 13 Jan 2014
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 134,285.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างติดตั้งรื้อถอน นิทรรศการ The Cooperation คู่สร้าง(สรรค์) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่.pdf 13 Jan 2014 31 Jan 2014 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result