ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างออกแบบ และจัดทำคู่มือการใช้งานตราสัญญาลักษณ์บรรจุภัณฑ์ OTOP
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 140,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 16 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 133,750.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-1057452
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างออกแบบ และจัดทำคู่มือการใช้งานตราสัญญาลักษณ์บรรจุภัณฑ์ OTOP 16 Dec 2013 19 Dec 2013 นางสาวเยาวเรศ จูจวง

« Back to Result