ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์นิทรรศการ อะไรอยู่ในเส้น เชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 27 ธ.ค. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 125,703.60 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก.jpg 27 ธ.ค. 2556 25 ม.ค. 2557 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result