ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล World Globdal Style Network (WGSN)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,060,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 16 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,060,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
WGSM.pdf 18 Dec 2013 19 Dec 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result