ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จัดจ้างประชาสัมพันธ์นิทรรศการ อะไรอยู่ในเส้น(เชียงใหม่)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 19 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 178,476.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก.pdf 19 Dec 2013 31 Dec 2013 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result