ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างจัดทำวีดีทัศน์นำเสนอแนวทางการออกแบบและปรับปรุงการบริการพื้นฐานสถานีรถไฟหัวลำโพง
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 18 Dec 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 356,310.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
บริการพื้นฐานสถานีรถไฟหัวลำโพง.pdf 18 Dec 2013 31 Dec 2013 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result