ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารและนิตยสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 22 ชื่อเรื่อง
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 166,032.90 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 19 ธ.ค. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 166,032.90 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารและนิตยสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 22 ชื่อเรื่อง.pdf 19 ธ.ค. 2556 23 ธ.ค. 2556 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result