ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล WGSN, GMID, STASH
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 166,278.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 19 ธ.ค. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 166,278.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล WGSN, GMID, STASH.pdf 19 ธ.ค. 2556 30 ธ.ค. 2556 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result