ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์นิทรรศการสัญจรรถไฟสายความสุข เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 21 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 128,400.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-1057452
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์นิทรรศการสัญจรรถไฟสายความสุข เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง 21 Nov 2013 25 Nov 2013 เยาวเรศ จูจวง

« Back to Result