ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชั้น 24
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 27 ก.ย. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 284,551.52 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-1057452
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารชั้น 24 27 ก.ย. 2556 01 ต.ค. 2556 นางสาวเยาวเรศ จูจวง

« Back to Result