ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 133,750.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 29 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 133,750.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
transport (2).pdf 29 Nov 2013 3 Dec 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result