ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ (กรุงเทพ)
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 20 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 235,068.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
com.pdf คุณสมบัติของเครื่องคอม.pdf ราคาต่อหน่วยคอม.pdf 25 Nov 2013 27 Nov 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result