ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างเหมารับ-ส่งเอกสาร
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 27 Sep 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 174,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-1057452
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างเหมารับ-ส่งเอกสาร 27 Sep 2013 1 Oct 2013 นางสาวเยาวเรศ จูจวง

« Back to Result