ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 4 Sep 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,800,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 4 Sep 2013 30 Oct 2013 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result