ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ จ้างบริการทำความสะอาด กรุงเทพ
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 23 ส.ค. 2556
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 1,992,768.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 021057444
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
จ้างบริการทำความสะอาด กรุงเทพ 23 ส.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 ณัฐพัชญ์ ทินาพิมพ์

« Back to Result