ประกาศราคากลาง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ชื่อโครงการ ซื้อหลอดโปรเจคเตอร์
  • ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 898,000.00 บาท
  • วันที่กำหนดราคากลาง 13 Nov 2013
  • ราคากลาง(อ้างอิง) 898,000.00 บาท
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2105-7449
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด ผู้บันทึก
PANASONIC.pdf ราคาต่อหน่วยหลอด.xlsx 13 Nov 2013 19 Nov 2013 วริษฐา สุทธิรักษ์

« Back to Result